10-07

2012 წლის 11 იანვრიდან საქართველოში 8XX ფორმატის სატელეფონო კოდები შეიცვალა 10XX ფორმატის ახალი კოდებით.

 

8–07 შეიცვალა 10–07–ით

 

საზღვარგარეთ დარეკვის ახალი წესი შემდეგია:

 

10–07–00, შემდეგ ქვეყნის კოდი და ნომერი.

 


საქართველოს მობილურებზე დარეკვა:

 

 10–07–0, შემდეგ მობილურის ნომერი.