საქართველოს მობილური ოპერატორებიდან 10-07 კოდით სარგებლობის ტარიფები


საერთაშორისო კავშირისთვის აკრიფეთ: 10-07-00 ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი.

მხოლოდ ჩვენთან!!!
წამობრივი აღრიცხვა, საქართველოს მობილური ტელეფონებიდან საერთაშორისო საუბრებზე.