საქართველოს ქალაქის ტელეფონებიდან
10-07 კოდით სარგებლობის ტარიფები
ქვეყანა (ქართულად):
{NEWCOUNTRY}
საერთაშორისო კავშირისთვის აკრიფეთ: 10-07-00 ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი.

საქართველოს მობილურ ტელეფონებზე დასარეკად აკრიფეთ: 10 - 07 - 0, მობილური ოპერატორის კოდი და აბონენტის ნომერი.

საქართველოს რეგიონებში დასარეკად აკრიფეთ: 10 - 07 - 0, ქალაქის კოდი და აბონენტის ნომერი.


საქართველოს მობილურ ტელეფონებზე დარეკვის ტარიფი: ერთი წუთი 0.18 თეთრი.

საუბრების აღრიცხვა ხდება წამობრივი სიზუსტით.