საქართველოს ქალაქის ტელეფონებიდან
10-07 კოდით სარგებლობის "პრემიუმ" ტარიფებიქვეყანა (ქართულად):
{NEWCOUNTRY}
საერთაშორისო კავშირისთვის აკრიფეთ: 10-07-00 ქვეყნის კოდი და აბონენტის ნომერი.

საქართველოს მობილურ ტელეფონებზე დასარეკად აკრიფეთ: 10 - 07 - 0, მობილური ოპერატორის კოდი და აბონენტის ნომერი.

საქართველოსრეგიონებშიდასარეკადაკრიფეთ: 10 - 07 - 0, ქალაქის კოდი და აბონენტის ნომერი.


საქართველოს მობილურ ტელეფონებზე დარეკვის ტარიფი: ერთი წუთი 0.16 თეთრი.

საუბრების აღრიცხვა ხდება წამობრივი სიზუსტით.

პრემიუმ ტარიფით სარგებლობისათვის საჭიროა ერთხელ დარეკოთ ნომერზე 2 200 807 (ზარის ღირებულება 0.04 თეთრი), და თქვენი ნომერი დარეგისტრირდება როგორც "პრემიუმ" ტარიფით მოსარგებლე. ამის შემდეგ თქვენს მიერ10–07 კოდით განხორციელებული ნებისმიერი ზარი ავტომატურად დაითვლება "პრემიუმ" ტარიფით   (2013 წლის 31 დეკემბრამდე).